Διοικητικό Συμβούλιο

Καρασαββίδης Σταύρος

Πρόεδρος

Νικηφορίδης Γαβριήλ

Αντιπρόεδρος

Τοπχαναλής Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας & Έφορος αγωνιστικής

Δημητρίου Ηρακλής

Ταμίας

Μπανιώτης Χρήστος

Έφορος πρωταγωνιστικής

Νικηφορίδης Γαβριήλ

Έφορος φυτωρίου

Κυρμανίδης Μιχαήλ

Μέλος

Πλατάνος Φώτης

Μέλος