ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

Το τμήμα Βετεράνων αθλητών δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες, να γνωρίσουν την τεχνική της κολύμβησης, σε απλουστευμένες μορφές και μεθόδους εκμάθησης, προσαρμοσμένες για μεγάλες ηλικίες.
Επίσης αφορά ενήλικες που είχαν επαφή στο παρελθόν με αθλήματα του υγρού στίβου, στους οποίους και προσφέρει μια αθλητική συνέχεια.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος του τμήματος είναι η εποικοδομητική αγωνιστική αθλητική ενασχόληση των ενηλίκων.